Giường BE 1701 có kích thước 2m2 không

28-06-2018|107

Người gửi câu hỏi: Lê Đình Long

Mình muốn xem ảnh

Các sản phẩm giường tại Ruche có rất nhiều mẫu mã và kích thước ạ. Kích thước 2m2 x 2m  có ạ