Chính sách bảo hành

Bảo hành - bảo trì trọn đời

Bảo hành da 2 năm đối với da thật, 1 năm đối với giả da

Bảo hành đệm mút 2 năm, khung gỗ 2 năm

Bảo trì sản phẩm trọn đời